Zinātnisku rakstu žurnāls par pētījumiem dabā
    Scientific Journal for research in nature
Latvijas Dabas Pētnieku biedrības
izdevums

Issued by
Society of Nature-researchers of Latvia

 
 
ISSN   1407–7477

"RAKSTI   PAR   DABU"

ANNO 2000

Atpakaļ uz galveno lapu
Back to Main page

Saturs
Contents Vollume 1 (2000)


   Pētījumu raksti
   Research articles

v Pilāte D.


v Spermodea lamellata (Jeffreys, 1830) un Vertigo genesii (Gredler, 1856) (Gastropoda: Pulmonata) Latvijā
Spermodea lamellata (Jeffreys, 1830) and Vertigo genesii (Gredler, 1856) (Gastropoda: Pulmonata) in Latvia [abstract in English]


Key words: Gastropoda: Pulmonata, fauna, new species, Latvia

v


pdf version
  118 KB
v

v Dreijers E. v Limacus flavus - jauna kailgliemežu suga Latvijas faunai
Limacus flavus – new slug for fauna of Latvia [abstract in English]


Key words: Gastropoda: Limacidae, fauna, new species, Latvia

v


pdf version  94 KB
v

v Stalažs A. v Slaidais dīķgliemezis Pseudosuccinea columella – jauna gliemežu suga Latvijai
Pseudosuccinea columella – new snail in Latvia [abstract in English]


Key words: Gastropoda: Limacidae, fauna, new species, Latvia

v


pdf version  93 KB
v

v Pilāte D.


v Sauszemes gliemežu ekoloģijas pētījumi Latvijas mežos
Ecological research of terrestrial snails in forests of Latvia [abstract in English]


Key words: Gastropoda terrestria, ecology, woodland biotops, forestry influence, Latvia

v v


pdf version  217 KB
c

v Stalažs A. v Jaunas reto gliemju sugu atradnes Latvijā
New data of rare mollusc species in Latvia [in Latvian]


Key words: Gastropoda terrestria, ecology, woodland biotops, forestry influence, Latvia

v


pdf version  89 KB
v

v Dreijers E.,
Stalažs A.
v Gliemju fauna Kolkas apkārtnē un Slīteres Zilajos kalnos
Mollusc fauna in surroundings of Kolka and Zilie Kalni of Slitere [abstract in English]


Key words: Gastropoda terrestria, ecology, woodland biotops, forestry influence, Latvia

v


pdf version  214 KB
v


© 2004 "Raksti par dabu"
© 2006 "Latvijas Dabas Pētnieku biedrība"
Atjaunots / Last update:  09.03.2006