GĒNU EKSPRESIJAS REGULĀCIJA PROKARIOTOS

© Baiba Niedre
2000.06.14.


Saturs

Ievads
Negatīvā regulācija
Pozitīvā regulācija
CAP darbības mehānisms
Rafinozes operons
Izmantotā literatūra^

Negatīvā regulācija

^

Pozitīvā regulācija

^

CAP darbības mehānisms

^

Rafinozes operons

^

Izmantotā literatūra:

Lewin, B. Genes VI. Oxford University Press. 1997.
Alberts, B. Molecular biology of the cell, 3d Edition.
Rostoks, N. Baktēriju ģenētika. Rīga. 1998.

Internetā:
http://www.users.csbsju.edu/~wlambert/bio115/topics/4.1regulation.htm
http://bioweb.cs.earlham.edu/browse/geneexpression/
http://web.indstate.edu/thcme/mwking/gene-regulation.html
^

 

[an error occurred while processing this directive]  [an error occurred while processing this directive] 
Meklētājs «Google» Latvijas Universitāte BioloÄ£ijas fakultāte Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija BioloÄ£iskā daudzveidÄ«ba Latvijā, Informācijas un sadarbÄ«bas tÄ«kls (CHM) Latvijas daba Piekrastes biotopu aizsardzÄ«ba un apsaimniekoÅ”ana Latvijā Latvijas Malokologu biedrÄ«ba Latvijas BotāniÄ·u biedrÄ«ba Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LU LU BF LDF Ezeri Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijas daba Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Meklē Raksti mums

[an error occurred while processing this directive] Lappusi «pamatlapa.shtml» veidoja [an error occurred while processing this directive] © Baiba Niedre
sadarbībā ar karlo@lanet.lv [an error occurred while processing this directive] 2000.06.14.