Barība.

Kāpura stadijā parastās vardes galvenokārt ir augēdāji, bet pieaugušie dzīvnieki - plēsēji. To barības objekti ir sīki organismi, kas kustas. Nekustīgus objektus tie neievēro. Diezgan liela nozīme ir arī ožai. (Vilnītis,1999)
Pieaugušas parastās vardes barības sastāvā dominē nelidojoši sauszemes bezmugurkaulnieki: vaboles, zirnekļi, kukaiņu kāpuri, kā arī kailgliemeži, nelieli čaulainie gliemeži, taisnspārņi. Jaunie - pirmā gada - īpatņi masveidā iznīcina pieaugušos odus. Barošanās intensitāti ietekmē vides temperatūra un mitrums, kā arī abu šo rādītāju attiecība. (Tīrmanis,1990)

[Atpakaļ]