Iespējamie rezultāti.

Aprēķinot relatīvo blīvumu dažādos biotopos, varētu mēģināt atrast tos faktorus, kas traucē šiem abiniekiem uzturēties kādās vietās un kas ir tiem īpaši labvēlīgi.
Pētījumi, kas tiktu atkārtoti gadu no gada, varētu kaut ko vairāk secināt par izmaiņām mūsu parasto varžu populācijās.
Pētījumi ar dzīvnieku iezīmēšanu varētu dot iespēju vairāk iepazīties ar parasto varžu dzimstību, mirstību un migrācijām.

[Atpakaļ]