Izmantotā literatūra.

Caune I. Latvijas abinieki un rāpuļi, Rīga, 1992
Tīrmanis I. Mūsu abinieki Rīga, Zinātne,1990
Spura Z. Latvijas dzīvnieku pasaule Rīga, Liesma, 1974
Vilnītis V. Abinieki un rāpuļi Gandrs, 1999
Westergaard M. M. Technical report: A study on aspects of Otter (Lutra lutra) feeding in
Latvia, 2000
Heyer W. R., Donnelly M. A, McDiarmid R. W., Hayek L. C., Foster M. S.
Measuring and Monitoring Biological Diversity. Standart Methods for
Amphibians.

[Atpakaļ]