Sākums

                

                NARKOTIKU REKLĀMA

 

            No iepriekšējās sadaļas izriet secinājums: ‘heroīna spozmes kults’ izrādījies spēcīgāks par tā antireklāmu. Mums noteikti ir svarīgi zināt kas rada un uztur šo heroīna kultu, kaut vai tikai tāpēc, lai mēs izprastu (uz ko mūs joprojām aicina M. VĒBERS). Protams, tam ir nepieciešami īpaši pētījumi, pirmām kārtām jau kvalitatīvi, bet jau šobrīd mums ir dažas darba hipotēzes jeb pieņēmumi.

            Var samērā droši peiņemt, ka narkotiku reklāma paralēli notiek vairākās sfērās un ar dažādiem paņēmieniem. Tas ir darbs ar visu līmeņu politiķiem un politiskajām institūcijām (lobēšana), tas ir darbs ar masu saziņas līdzekļiem (“ar” -  abās nozīmēs, kā ietekmējot msl, tā arī ietekmējot masas ar msl), tas ir darbs ar indivīdiem (viņu publiskajās mītnes vietās -  skolās, diskotekās, pagalmos). Es pievērsīšos masu jeb popkultūras līmenim, jo citi divi man nav aizsniedzami, pirmais “vēl”, trešais -  “jau vairs”.