Damaksnis (Dm) – Hylocomiosa.

Augsne.

Cilmiezi un minerālaugsni veido mālsmilts, smilšmāls vai retumis blīvs māls. Augsne podzolēta, diezgan bagāta un dziļa (vidēji 60 cm), vietām ar rūsas (ortšteina) slāni. Jēltrūda biezums apmēram 5 cm.

Kokaudze.

I bonitātes priežu audzes ar egli, bērzu un apsi piemistrojumā. Iespējamas arī minēto koku sugu tīraudzes.

Pamežs.

Vidēji biezs. Visbiežāk sastopami pīlādži, lazdas un krūkļi (Frangula alnus). Par pamežu uzskatāmi arī nīkulīgi bērzi un alkšņi.

Zemsega.

Sīkkrūmu un lakstaugu stāvā pārsvarā mellenes. Bieži arī ērgļpapardes, zaķskābenes (Oxalis acetosella), žagatiņas, kaulenes (Rubus saxatilis), zilās vizbulītes (Hepatica nobilis), baltās vizbulītes (Anemone nemorosa), zemenes (Fragaria vesca), maijpuķītes (Convallaria majalis), zemzālītes, palēcītes, mūru mežsalāti (Mycelis muralis), apdziras (Huperzia selago).
Sūnu stāvā ļoti bieži sastopamas stāvaines un rūsaines.

Atjaunošanās.

Izcirtumos ieviešas viengadīgi un divgadīgi lakstaugi – kazrozes, parastās krustaines, Kanādas jānīši, mazās skābenes, parastie un šķeltie akļi (Galeopsis tetrahit, G. bifida). Pēc dažiem gadiem blīvu sazēlumu veido graudzāles. No pameža krūmiem reizēm sakuplo lazda. Parasti veidojas bērzu, retāk egļu vai apšu audzes. Tikai retumis atjaunojas priede.

Ainava.

Parasti sastopams paugurainā vai viegli viļņotā morēnu ainavā. Lielākās platībās tas atrodams Austrumkursas un Ziemeļkursas augstienēs, Viduslatvijas nolaidenumā un Ziemeļvidzemes paaugstinājumā.
atpakaļ