Gārša (Gr) – Aegipodiosa.

Augsne.

Mehāniskais sastāvs dažāds, cilmiezis satur karbonātus. Augsnes reakcija neitrāla vai vāji skāba. Virskārtā labi sadalījies saldais trūds. Vielu aprite strauja.

Kokaudze.

I bonitātes platlapju un egļu audzes, bieži ar mīksto lapu koku piemistrojumu.

Pamežs.

Biezs vai vidēji biezs. Bieži sastopamas lazdas, krūmveida liepas, pīlādži, sausserži, irbenes, blīgznas, krūkļi, segliņi (Evonymus sp.).

Zemsega.

Lakstaugu stāvā pārsvarā gārsas, dažādas papardes, baltās vizbulītes, maijpuķītes, mežsalāti (Mycelis muralis), čūskogas (Paris quadrifolia) u. c.
Sūnu stāvs rets (izņemot egļu audzes). Bieži sastopamas spuraines, skrajlapes u. c.

Atjaunošanās.

Izcirtumi strauji aizzeļ ar platlapjiem. Graudzāles ieviešas tikai vēlāk. Bieži sakuplo ar? dažādi krūmi – lazdas, blīgznas u. c. Kokaudzi veido baltalksnis, bērzs un apse, retumis vai piemistrojumā – melnalksnis, osis un egle.

Ainava.

Veidojas karbonātus saturošās morēnās, upju ielejās. Lielākās platībās gārša sastopama
reti.
atpakaļ