Lāns (Ln) – Myrtillosa.

Augsne.

Diezgan dziļa vidēji auglīga podzolēta smilts. Virskārtā 4–5 cm biezs jēltrūda slānis. Paaugstinātās vietās horizonti ir seklāki. Bieži sastopams rūsas ieskalojuma slānis, kā arī māla paslānis.

Kokaudze.

II bonitātes priežu audzes. Vietām piemistrojumā egles, kā arī bērzi.

Pamežs.

Diezgan rets. Bieži sastopami kadiķi, izklaidus pīlādži (Sorbus aucuparia) un lazdas (Coryllus avellana).

Zemsega.

Sīkkrūmu un lakstaugu stāvā lielākais segums ir mellenēm, bieži sastopamas arī niedru ciesas (Calamagrostis arundinaceae), žagatiņas, brūklenes, zeltgalvītes, pūkainās zemzālītes, ērgļpapardes (Pteridium aquilinum), palēcītes.
Sūnu un ķērpju stāvā bieži sastopamas rūsaines, stāvaines, straussūnas (Ptilium crista-castrensis).

Atjaunošanās.

Pēc audzes nociršanas panīkst mellenes un sūnas. Īslaicīgi ieviešas augi, kas pastiprināti noārda jēltrūdu – kazrozes, parastās krustaines, Kanādas jānīši (Erigeron canadensis). Blīvāku sazēlumu vēlāk veido graudzāles – liektā sariņsmilga, niedru ciesa.
No koku pioniersugām strauji atjaunojas bērzs, kas bez cilvēka iejaukšanās parasti kļūst par valdošo sugu.

Ainava.

Lāns visbiežāk sastopams dažādas izcelsmes smilts nogulumos – Viduslatvijas nolaidenumā, Piejūras zemienē, Ventas-Usmas ieplakā.
atpakaļ