Purvu ekspluatācija un apsaimniekošana
Kūdras ieguve
Ārstnieciskās dūņas
Sapropelis
Hidromeliorācija
 
 

Kūdras ieguve

Kopējie kūdras krājumi Latvijā sasniedz 17 miljardus kubikmetru. Galvenie kūdras ieguves rajoni ir Rīgas, Valmieras, Valkas, Rēzeknes un Jēkabpils rajons. Rūpnieciskas nozīmes atradnes ir tikai lielajos purvu masīvos, tādos kā Cenas tīrelis, Sedas, Strūžānu, Baložu un dažos citos lielākajos purvos. Kopumā Latvijas Kūdras fondā ir rteģistrētas ap 5 799 kūdras ieguves vietas, kuru platība ir lielāka par 1 ha.
No kūdras, tās pārstrādes rezultātā var iegūt kūdras - amonjaka mēslojumu, kūdras briketes, izolācijas materiālus (kūdras plāksnes, segmentus), pakaišus, sauso kurināmo, lopbarības raugu, fenolu, vasku, spirtus, organiskās skābes (etiķskābi, skābeņskābi u.c. skābes), plastmasu, sfagnolu, un daudzus citus vērtīgus produktus, kas šeit nav minēti.

--Uz augšu--

Ārstnieciskās dūņas

Ārstnieciskās dūņas Latvijā ir samērā plaši izplatītas. Tās atrodamas galvenokārt Piejūras zemienes purvu nogulumos. Nozīmīghākās atradnes ir Ķemeru, Baldones, Liepājas un Mežciema apkārtnē. Ārstniecisko dūņu krājumi atsevišķās atradnēs svārstās no 27 - 197 tūkstošiem kubikmetru.
Ārstnieciskās dūņas ir ģeoloģiski jauni veidojumi, kas sastāv no ūdens, minerālvielām un organiskajām vielām. Tās veidojas purvos augu atlieku trūdešanas rezultātā. To specifiskās īpašības piemīt pateicoties lielajam organisko vielu daudzumam tajās, nelielai sāļuma pakāpei, siltumnoturībai un citiem faktoriem. Turklāt dūņu koloidālā struktūra padara tās lipīgas, elastīgas un  nodrošina lielub ūdensietilpību.
Ārstnieciskās dūņas izmanto dziedniecībā. Tās ietekmē vielmaiņu, sirds - asinsvadu un nervu sistēmas darbību, kā arī asins ķīmisko sastāvu. Saskares vietā ar ādu tās rada sāpes remdējošu un dezinficējošu efektu.

--Uz augšu--

Sapropelis

Latvijas purvos un aizaugušu ezeru gultnēs bieži ir atrodams sapropelis - organogēns nogulumiezis ar recekļainu struktūru brūnganā, zaļganā, pelēkā, dzeltenā vai bāli iesārtā krāsā. Bez organiskajām vielām, kas veidojušās no sīku ūdensdzīvnieku un augu atliekām, sapropelis satur arī minerālvielas - smilts, māla, kaļķa un citus piejaukumus. Tam ir raksturīga augsta mitruma pakāpe (95 - 97%), zema mineralizācijas pakāpe (~1g/l) un dažāda organisko vielu koncentrācija. Tajā konstatēti arī daudzi mikroelementi (Cu, Mn, Co, Ni, Ml, Zn, Ti, As u.c.).
Latvijā sapropelis visvairāk izplatīts Rīgas jūras līča piekrastes kūdrājos.
Sapropeli izmanto ķīmiskajā rūpniecībā, par piedevu lopbarībai, lopbarības rauga ražošanā un kā saistvielu galdniecības plašu ražošanā. Bez tam to lieto augkopībā kā efektīvu mēslošanas līdzekli, jo tas satur tādus augiem nepieciešamos elementus, kā slāpekli (satur  gandrīz 2x vairāk nekā kūdra), fosforu, kāliju un kalciju.

--Uz augšu--

Hidromeliorācija

Kāviens no visplašāk un vissenāk lietotajiem purva apsaimniekošanas veidiem ir jāmin hidromeliorācija.
Ar tās palīdzību purvus un citas pārmērīgi mitras teritorijas var pārvērst ražojošā zemē.
Hidromeliorācijai ir liela nozīme mežu ražības paaugstināšanā. Augsnes nosusināšanas rezultātā kūdrā iekonservētās barības vielas no jauna spēj iesaistīties vielu apritē un augu dzīvības procesos. Tā piemēram, meliorācijas rezultātā nosusinātajās mežaudzēs koksnes pieaugums palielinās vidēji 2 - 3 reizes, kā arī krasi uzlabojas koksnes kvalitāte.
Nosusinot rūpnieciski mazvērtīgās pūkainā bērza Betula pubescens audzes, kurās otrā stāvā parasti aug panīkušas eglītes, bērzs uz šo apstākļu uzlabošanos nereaģē gandrīz nemaz, toties ļoti stipri reaģē egle, strauji palielinot koksnes pieaugumu. Ja šādu eglīšu audzi atbrīvo no bērziem, tad tā ik gadus dod vidēji uz hektāru apmēram 10 kubikmetrus koksnes papildus pieaugumu.
Purvos ir iespējams ierīkot arī augstvērtīgas dzērveņu plantācijas.
Dažkārt nosusinātās purva augsnes apar ar milzīgiem purvu arkliem un to vietā izveido pļavas, ganības vai tīrumus.
Kur nosusināta kūdraina un mitra augsne tur rezultāti ir samērā labi. Turpretī mitro smilts augšņu kultivēšana (tas vairāk attiecas un slapju un pārpurvotu mežu nosusināšanu), tās vienlaidus dziļi aparot un uzgriežot virspusē neauglīgu smilti, nevis palielina šo augšņu auglību, bet gan samazina.

--Uz augšu--
 

/Atpakaļ uz purvu mājas lapu