Dunduru klasifikācija.

    Visā pasaulē zināmas vismaz 2200 dunduru sugas.  Dunduri ir raksturīgi tropisko rajonu kukaiņi.
Sevišķi daudz dunduru ir mitrās un purvainās mežainās vietās.
 

Latvijā ir sešas ģintis, 27 sugas. Pazīstamākās ir lietenes (Haematopota; trīs sugas), zeltači (Chrysops; 6 sugas) un dunduri (Tabanus; astoņas sugas). Vislielākie ir diždunduri (Tabanus) – govju diždundura (Tabanus bovinus) ķermeņa garums 19–25 mm, briežu diždundura (Hybomitra tarandina) ķermeņa garums 17–22 mm.