Jēdziens- makšķerēšanas tūrisms

Makšķerēšanas tūrisms ir aktīvās un ne tik aktīvās atpūtas veids, kura pamatā ir makšķerēšana. Šis tūrisma veids bieži ir sasaistīts ar dažādām atpūtas iespējām:
1. Aktīvā atpūta, kas ir saistīta ar ūdeņiem
2. Dabas objektu izpēte
3. Kultūrvēsturisku objektu izpēte
Vispārīgi makšķerēšanas tūrismu iedala divos veidos.

Pirmais, tā saucamais specializētais makšķerēšanas tūrisms, ārvalstu un pašmāju makšķerniekiem pamatā piedāvā aktīvās makšķerēšanas iespējas. Šinī gadījumā visi pasākumi tūristu piesaistei (viesnīcu būve, ceīojumu organizēšana u.c.) tiek veikti, lai piesaistītu pēc iespējas lielāku tūristu, makšķernieku, skaitu, nodrošīnot tiem pilnīgu, bieži augstas klases, servisu. Gadrīz katrā no šāda tipa vietām ir sastopami makšķerēšanas gidi - cilvēki, kas iepazīstina makšķernieku ar ūdenstilpi un palīdz gūt labākus lomus. Šis tūrisma veids pārsvarā balstās uz aktīviem makšķerniekiem ar labu maksātspēju. Šādas atpūtas iespējas tiek piedāvātas visdažādākajos dabas nostūros, sabalansējot komforta līmeni ar dabīgu apkārtējo vidi, tādējādi arī garantējot labus lomus un citādi patīkamu atpūtu. Līdzekīi šinī sfērā ienāk no makšķerēšanas licenžu tirgošanas un servisa pakalpojumiem.

 Otra ievirze ir saistīta ar vispārēju atpūtu, kurā makšķerēšana spēlē pakārtotu lomu. Šādu makšķerēšanas tūrisma veidu sauc par nespecializēto makšķerēšanas tūrismu. Tā piemēram, nodarbojoties ar kādu citu tūrisma veidu tiek piedāvāta arī iespēja nodarboties ar makšķerēšanu. Šāds makšķerēšanas tūrisms ir populārs, un arī tajā apgrozās pietiekami lieli līdzekīi. Šis makšķerēšanas tūrisma modelis piedāvā dažāda līmeša servisu, bet atšķirībā no specializētā makšķerēšanas tūrisma, makšķerēšana nav atpūtas pamat produkts.  Pārsvarā šis makšķerēšanas tūrisma veids ir saistīts ar cilvēka atpūtu pie ūdeņiem. Neskatoties uz to, ka klientu makšķerēt prasme nav pārāk augsta, šinī nozarē praktiski nav sastopami gidi. Arī makšķerēšanas licences šeit ir krietni lētākas.

Uz sākumu
Uz iepriekšējo lpp
Uz nākamo lpp