Lielais susuris Glis glis (L.)

Ievads

Lielais susuris Glis glis (L.) ir Latvijā ļoti reti sastopama suga, kas ir ierakstīta ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas, Polijas un Baltijas reģiona Sarkanajā grāmatā, un Eiropas Kopienas Apdraudēto sugu sarakstā. Tā biotops galvenokārt ir veci lapkoku, retāk jauktie meži, kur daudz dobumainu koku, kā arī veci dārzi un parki. Latvija atrodas sugas areāla ziemeļu perifērijā, kas droši vien nosaka to, ka šī suga Latvijā ir reti sastopama. Turpmāk būtu nepieciešams veikt sugas izpēti jau zināmajās atradnēs un apzināt tās, kur būtu piemērots biotops ielajam susurim, kā arī pārbaudīt iespējamās atradnes Bejā (Alūksnes raj.) un Ļaudonā (Madonas raj.).

uz sākumu

© Agita Grabovska, 2002