Lielais susuris Glis glis (L.)

Literatūra

Andrušaitis G., (galv. red.) 2000. Latvijas Sarkanā grāmata - retās un apdraudētās augu un dzīvnieku sugas. 6. sēj., putni un zīdītāji, Rīga, 210-211

Rūtenberga Dz., 1994. Dzīvnieki //enciklopēdija Latvijas Daba, 1. sēj., Rīga, 249-250

Štrausa I., 1999. Lazdu susuri Muscardinus avellanarius būrīšos, Bakalaura darbs, Rīga.

Tauriņš E., 1982. Latvijas zīdītājdzīvnieki, Rīga, 136 – 139

uz sākumu

© Agita Grabovska, 2002