Kas tas ir - molekulārā bioloģija?

Molekulārā bioloģija pēta dažādu biomolekulu trīs dimensionālo uzbūvi, to savstarpējās attiecības un to kādu iespaido tās atstāj uz šūnu vai dzīvnieku kopumā. Šī iemesla dēl molekulārā bioloģija atrodas pa vidu starp Bioķīmiju (pēta tīri pašas reakcijas kas norisinās šūnās un tikai viegli pieskaras to iedarbībai uz šūnu vai dzīvnieku kopumā) un Ģenētiku (Pēta tikai iedzimtību viegli pieskaroties tam kā notiek tās nodošana no šūnas uz šūnu. Dažādi ģenētiski modificēti organismu genomi arī tiek veidoti ar molekulārās bioloģijas metožu palīdzību.

Tādēļ ja ir radusies interese par molekulāro bioloģiju jūs šajās vietās varat palasīt lekcijas un metožu aprakstus.

Datubāzes

Molekulārā bioloģija nav iedomājama bez datora un Interneta, pirmais ir nepieciešams lai apstrādātu visus no mēģinājumiem un eksperimentiem iegūtos datus, otrs lai sameklētu visu nepieciešamo informāciju, piemēram kāda proteīna kodējošo DNS sekvenci. Tādēļ te lūk dažādu datubāžu adresītes.

Tool'i

Internets molekulārajiem biologiem piedāvā arī dažādas citas iespējas, piemēram jaunu vai uzlabotu veco metožu aprakstus (protokolus), Tiem kas slikti pārzin Latviešu valodu - vārdnīcas, un arī daudz ko citu, kas var palīdzēt darbā.

Citas atsauces

Autors: Dāvids Frīdmanis

 

[an error occurred while processing this directive]  [an error occurred while processing this directive] 
Meklētājs «Google» Latvijas Universitāte BioloÄ£ijas fakultāte Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija BioloÄ£iskā daudzveidÄ«ba Latvijā, Informācijas un sadarbÄ«bas tÄ«kls (CHM) Latvijas daba Piekrastes biotopu aizsardzÄ«ba un apsaimniekoÅ”ana Latvijā Latvijas Malokologu biedrÄ«ba Latvijas BotāniÄ·u biedrÄ«ba Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LU LU BF LDF Ezeri Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijas daba Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Meklē Raksti mums

[an error occurred while processing this directive] Lappusi «pamatlapa.shtml» veidoja [an error occurred while processing this directive] Dāvids Frīdmanis
sadarbībā ar karlo@lanet.lv [an error occurred while processing this directive] 2002.05.31.