Ievads


Kursa darbs izstrādāts Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā Andra Zeltiņa vadībā. Laboratorijā tiek pētīta iespēja iegūt himēras vakcīnas no augiem, un vīrusiem līdzīgu daļiņu veidošanās mikroorganismos, kā modeli izmantojot kamolzāles raibumu vīrusu CfMV.

Lai cīnītos pret vīrusu infekciju izraisītām slimībām ir nepieciešams radīt pretvīrusu vakcīnas, kas organisma imūnsistēmā izsauktu imūnreakciju. Viens no modernās vakcīnu veidiem ir himēras vakcīnas, tie ir infekcijas neizraisoši vīrusi vai nukleīnskābi nesaturošas vīrusiem līdzīgas daļiņas (VLP) , kas uz sava kapsīda virsmas nes sveša vīrusa antigēnus.

Kursa darba mērķi ir:

apgūt darba metodikas, kas saistītas ar DNS attīrīšanu un klonēšanu, proteīnu izolēšanu un analizēšanu imunoblotā.

konstruēt vektorus, lai iegūtu vīrusam līdzīgās daļiņas.

Mērķa sasniegšanai, vispirms, ir nepieciešams vīrusa virsmas proteīns, otrkārt, piemērots organisms, kurā būtu iespējama VLP veidošanās. Par potenciālo ekspresijas organismu izvēlējāmies raugu S. cerevisiae , bet par vīrusiem līdzīgo daļiņu iespējamo avotu kalpo kamolzāles raibuma vīrusa virsmas proteīna gēns.. Attiecīgie DNS kloni tika sagatavoti ar gēnu inženierijas metodēm. Virsmas proteīnu ekspresiju raugos analizēja ar SDS gēlu un imunoblotu palīdzību.

Kā izziņas materiālu izmanoju publikācijas no dažādiem molekulārās bioloģijas žurnāliem un interneta datu bāzes.


Atpakaļ