1. plazmīdas DNS attīrīšana no E.coli un rauga S.cerevisiae šūnām,
  2. DNS subklonēšana E.coli plazmīdās,
  3. plazmīdas DNS transformēšana E.coli un rauga šūnās ar elektroporācijas palīdzību,
  4. rauga S. cerevisiae ekspresēto proteīnu izolēšana,
  5. izolēto proteīnu analīze imunoblotā.

Atpakaļ