Latvijāsamērā bieži izplatīti un sastopami ir dažādi stāvoši ūdeņi, vislielākā ekoloģiskā un bioloģiskā nozīme ir ezeriem – dabiskām ūdenstilpnēm reljefa padziļinājumos sauszemē, īpaši raksturīgi augstienēm.Ezeri ir ne vien izplatīts ainavu elements un tiek aktīvi izmantoti cilvēku atpūtā, bet tie ir arī dzīves telpa kā ekosistēma daudziem ūdens augiem un dzīvniekiem. Ezeru kā dzīves telpu dala divās daļās – pelagiālē un bentālē. Noteiktas dzīvnieku grupas kā zooplanktoniskie vēži ir saistīti ar abām šīm ezera daļām , jo veic diennakts un sezonālās migrācijas . Šajā lapā Jūs atradīsiet vispārēju informāciju par zooplanktonu, atsevišķi tiek apskatīta tāda zooplanktona grupa kā kladoceras (Cladocera), to morfoloģija, ciklomorfoze un ekoloģija. Caur sadaļu  "Citas web lapas " iespējams apskatīt vēl daudz citu autoru veidotas web lapas par zooplanktonu un kladocerām :)


http://www.uv.es/~ciros/zoopl_en.htmLatvijas Universitāte
Bioloģijas fakultāte
Inta Deimantoviča

Referātu saraksts