ZOOPLANKTONS - CLADOCERA

http://www.enchantedlearning.com/subjects/invertebrates/plankton/Planktonprintout.shtml    
Ļoti vienkāršots apraksts par zooplanktonu un planktonu vispār. Šī lapa vērtīga ar to, ka ātri iespējams atrast īsu, kodolīgu informāciju arī par citām dzīvnieku un augu grupām.

http://www.cnas.smsu.edu/zooplankton/Default.htm
Īss zooplanktona apraksts, interesanta un vērtīga attēlu galerija īpaši tiem, kas interesējas par Cladocera un Copepoda zooplanktona grupām.

http://www.cladocera.uoguelph.ca/
Ļoti laba web lapa tieši par Cladocera. Atrodama izsmeļoša informācija par Cladocera  taksonomiju, kā arī norādītas iespējas kontaktēties ar citiem Cladocera zinātniekiem un pētniekiem.

http://www.cladocera.de/cladocera/cladocera.html
Vispārējs Cladocera anatomiskais raksturojums ar uzskatāmiem attēliem.

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/crustacea/cladocera/
Web lapā ērti, uzskatāmi attēlota Cladocera grupas taksonomija.

http://zooexcurs.narod.ru/worms/rotatoria.htm
Vispārīgs Rotatoria bioloģiskais, ekoloģiskais raksturojums, labi attēli.

http://www.zin.ru/books/rotcatalog/catalog_e.asp
Ziiemeļrietumu Krievijas Rotatoria fauna. Norādīti arī sugu nosaukumu sinonīmi.

http://www-biol.paisley.ac.uk/courses/Tatner/biomedia/units/crus5.htm
Vispārīgs Copepoda anatomisks apraksts, papildināts ar uzskatāmiem attēliem.

http://srmwww.gov.bc.ca/risc/pubs/aquatic/crustacea/clad-key.htm
Lieliska web lapa tiek, kuru sāk apgūt Cladocera taksonu noteikšanu.

           ZOOPLANKTONS - CLADOCERA