Kas ir astma?

>astmas darbības shēma

>Astmas rentgens
Kā ārstēt astmu?

>"Glābjošie" medikamenti

>"Kontrolējošie" medikamenti
Norādes

>Google

>zinātniskie raksti(c) Karīna Siliņa
Referātu saraksts