Plazmidas
Biotehnologijā un molekularās biologijas petījumos plaši tiek izmantotas zarnu nūjiņas (Escherichia coli) plazmīdas. Šis plazmīdas ir nozīmīgas baktēriju evolūcijā, nodrošinot ātru pielāgošanos apkārtējās vides apstākļiem. Šāda veida baktērijas var tikt pārvietotas starp vienas vai vairāku sugu individuīdiem, tādējādi nodrošinot gēnu pārnesi starp sugām.
Baktēriju populācijā stabili saglabājas dabā sastopamas plazmidas. Māksligi konstruētas plazmīdas (rekombinantas plazmīdas, vektorplazmīdas), tiek plaši izmantotas dažādiem mērķiem. Atšķirībā no dabā sastopamajām plazmīdām, rekombinantas plazmīdas ir nestabilas - baktēriju populācija savairojas plazmīdu nesaturošas šūnas. Tādēļ veikti pētījumi, lai noskaidrotu dabisko plazmīdu stabilitāti nodrošinošos mehānismus un māksligo plazmīdu nestabilitātes cēloņus.
 
(c) Liene Caune
Referātu saraksts