Plazmīdu vektora 5' lipīgo galu aizpildīšana
Atpakaļ
Klonešanas vektoru 5' lipīgos galus aizpildīja ar E.coli DNS polimerāzes I Klenova fragmentu.   DNS restrikcijas maisījumam pievieno 1U Klenova fragmentu un 2mM 4dNTP maisījumu līdz katru nukleotīda koncentrācija ir 0.05 mM.
Inkubē 20 minūtes istabas temperatūra un 10 minūtes +37°C .
Fermentu inaktivē 20 minūtes. karsējot +70°C .