LATVIJAS UNIVERSITĀTE
BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE
DZĪVNIEKU ZOOLOĢIJAS UN EKOLOĢIJAS KATEDRA

KAŅIERA EZERA KLADOCERU (CLADOCERA) FAUNA 2001. GADA VASARĀ


KURSA DARBS

 Darba autors: Marina Platonova

Darba vadītājs: Dr.biol., prof. Pēteris Cimdiņš

Recenzents: Dr.biol. Ivars Druvietis


RĪGA,2002