LATVIJAS UNIVERSITĀTE

BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas fakultāte

Cilvēka proteīnkināzes C b (PRKCB1) gēna

18. ekosona analīze

Kursa darbs

 

Bakalaurs Maija Slaidiņa

Stud. Apl Nr. Biol000032

Darba vadītājs MSc. biol. Māris Lazdiņš

Katedras vadītājs prof. Viesturs Baumanis

Recenzents

RĪGA

2002