SATURS1. Liepājas ezera atrašanās vieta


2. Liepājas ezera hidromorfoloģiskais un hidrobioloģiskais raksturojumjs


3. Ezera piekrastes veģetācija


4. Liepājas ezera flora


5. Liepājas ezera aizsardzība

 
Referātu saraksts