Autore: Dagmāra Čakstiņa
Izveidota: 12.2003. - 01.2004.
e-pasts
Iepazīsim apputeksnētājus!
Ievads
Augiem, lai varētu veidoties sēklas, ir nepieciešama apputeksnēšana - ziedputekšņu pārnešana no zieda putekšnīcas uz drīksnu (Gullan, Cranston 1994). Augi var apputeksnēties ar vēja vai dzīvnieku starpniecību. Apputeksnēšanās ar dzīvnieku starpniecību nodrošina ziedputekšņu pārnešanu uz tālāk novietotiem ziediem un palielina augu sugu izplatīšanās spējas (Schowalter 2000).
Kukaiņi ir galvenie un nozīmīgākie apputeksnētāji no dzīvniekiem. Kukaiņi apmeklē ziedus, lai iegūtu nektāru, putekšņus, putekšņlapas vai citas zieda daļas barībai, ziedos dēj olas, lai kāpuri vēlāk attīstītos augošajos augļos (Gullan, Cranston 1994, Hill 1994, Schowalter 2000). Apputeksnēšanu ar kukaiņu starpniecību sauc par entomofīliju, augus par entomofīlajiem augiem, bet kukaiņus, kas apmeklē ziedus par antofīliem kukaiņiem (Hill 1994, Schowalter 2000).
No 27 Latvijā sastopamajām kukaiņu kārtām daļa kukaiņu apmeklē ziedus un apputeksnē tos. Tālāk var iepazīties ar piecām galvenajām kārtām, kurās satopami apputeksnētāji: plēvspārņu (Hymenoptera), divspārņu (Diptera), vaboļu (Coleoptera), tauriņu (Lepidoptera) un tripšu (Thysanoptera) kārta.