edajs.jpg (84341 bytes)

Lielie savvaļas zālēdājdzīvnieki no mājdzīvniekiem atšķiras gan ar uzvedību, gan barību, ko izmanto un fizioloģisku pielāgošanos mainīgiem dzīves apstākļiem. Savvaļas dzīvnieki bieži vien tiek turēti nebrīvē - zoodārzos, briežu dārzos un citur. Tomēr svarīgi šiem dzīvniekiem nodrošināt labus dzīves apstākļus, lai tie būtu veseli, dzīvespriecīgi un vairotos. Pareiza barošana ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai dzīvnieks justos labi, bet, lai varētu nodrošināt pareizu barošanu savvaļas dzīvniekiem arī nebrīves apstākļos, ir labi jāpārzina šo dzīvnieku fizioloģiju - gremošanas sistēmas uzbūvi un funkcijas; jāzina, kādos apstākļos šie dzīvnieki dabā mitinās un ar ko barojas.

Lapā dots neliels ieskats par lielajiem zālēdājiem, atgremotāju gremošanas sistēmu un tās īpatnībām. Apskatītas arī galvenās savvaļas dzīvnieku barošanas stratēģijas nebrīvē.

 

Inta Lange E pasts

10.05.2004.