LATVIJAS UNIVERSITĀTE
BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE
CILVĒKA UN DZĪVNIEKU FIZIOLOĢIJAS KATEDRA

REGULĀRU UN MĒRĶTIECĪGU TRENIŅU IETEKME UZ
FIZISKO SAGATAVOTĪBU


KURSA DARBS

 

Autors: Jānis Āboliņš
Stud. apl. Nr. Biol010102
Darba vadītāja: Maģistrs Marika Obuka
Recenzents: Asistents Zbigņevs Marcinkēvičs
Katedras vadītājs: Juris Aivars

 

Ievads

     Sportistiem ir ļoti svarīgi līdz minimumam samazināt risku gūt traumu. Zinot cik liela ir labās/kreisās puses asimetrija un kvadricepu un hamstringu asimetrija, ar precīzu slodžu pielietošanu var tās ātri un kvalitatīvi samazināt. Darba mērķis bija noteikt vai ir kāda no šīm asimetrijām, cik lielas tās ir un ar treniņu palīdzību samazināt.

     Spēku samēru noteikšana un treniņi veikti ar dinamometru REV 9000. Pētījumā iesaistīja 3 fiziski aktīvas personas vecumā no 17 – 19 gadiem. Katrai personai bija atšķirīgs treniņu biežums un plāns skatoties pēc uzrādītajiem rezultātiem izokinētiskajā testā. Treniņu ilgums 12 nedēļas.

     Rezultātā atklāts, ka regulāri, speciāli treniņi ir ļoti efektīvi un lietderīgi ātru rezultātu iegūšanai. Atbilstoši treniņu biežumam tika sasniegti augsti un mazāk augsti rezultāti muskuļu spēka attīstībā, kā arī pilnībā novērsta labās kreisās kājas asimetrija atsevišķām muskuļu grupām. Personām, kurām treniņi bija retāki asimetriju novērst neizdevās.

     Darbs tika izstrādāts Latvijas Olimpiskajā Vienībā