MITOHONDRIĀLĀ DNS

> MITOHONDRIJA UZBŪVE

> CILVĒKA mtDNS ORGANIZĀCIJA

> mtDNS ĢENĒTISKĀS ĪPATNĪBAS

mtDNS TIPĒŠANA >

hipervariablais rajons

kodējošais rajons

> mtDNS DAUDZVEIDĪBA EIROPĀ

> Palīgmateriāli

> uz sākumu

 

 

 

 

 

Viena cilvēka mtDNS atšķiras no otra cilvēka mtDNS par apmēram 0,57%. Dažas raksturīgās īpašības mtDNS padara par labu instrumentu cilvēku populāciju izcelsmes pētīšanai

 

 

Līga Timša

uz augšu


Referātu saraksts