Kāpēc šī lapa radīta?

                         Lapa radusies personīga un nerealizējama untuma rezultātā vismaz mazliet izgaismot valdošos uzskatus par dzīvības rašanos uz zemes.

Kā varēja rasties kaut kas tik sarežģīts??????

                                                                                                                                                  http://www.cellsalive.com/cells/animcell.htm
                                             
                                                                                                                         Lapas autors: Matīss Žagars
Izveides datums: 13.01.04
E - pasts: matins3@yahoo.com