Cilvēka organismā nepārtraukti notiek sarežģīti bioķīmiski procesi. Organisma veiksmīgai funkcionēšanai ir nepieciešams, lai būtu līdzsvars starp antioksidatīviem procesiem un antioksidatīvo aizsardzību. Šajā procesā svarīga loma ir neopterīnam un 7,8-dehidroneopterīnam. Paradīts, ka antigēnu stimulācijas laikā cilvēku organismā limfocīti sāk producēt INT-g. Imūno reakciju laikā neopterīna koncentrācija pieaug, un šo palielināšanos var novērot pirms klīniskajiem simptomiem un antivielu izstrādi dažādu infekciju slimību gadījumos. Neopterīns un 7,8-dehidroneopterīns pieder pie pteridinu klases un pēc literatūras datiem tie var iejaukties oksidatīvos procesos. Šo vielu ietekme uz vīrusu replikāciju praktiski nav izpētīta . Taču šī informācija ir ļoti svarīga, jo zinot mehānismus kas veicina vai kavē vīrusa replikāciju, būs iespējams nākotnē noteikt vīrusa infekcijas terapijas virzienu.