REZULTĀTI UN ANALĪZE

 

REZULTĀTI UN ANALĪZE

 

Lai apstiprinātu 7,8-dihidroneopterīna ( pie dažādām devām un ka darbojas preparāts ja to  ievadīt pirms un pēc  inficēšanas) iedarbības statisko ticamību, veica vidējo aritmētisko salīdzināšanu pēc Stjudenta kritērija.

Lai apstiprinātu 7,8-dihidroneopterīna iedarbības statistisko ticamību , pie dažādām devām veica vidējo aritmētisko salīdzināšanu pēc Stjudenta kritērija.(attēls Nr.1)

 

Attēls Nr.1-   7,8-dihidroneopterīna devu ietekme uz vīrusa gripu.

Salīdzināju vīrusa kontroles paraugkopas un ar preparātu apstrādātas paraugkopas . Rezultāti parādīja, ka preparāts izraisa inhibējošo iedarbību uz gripas vīrusa replikāciju.

Vidējo aritmētisko salīdzināšana pēc Stjudenta kritērija rāda - ka , pielietojot  30 nM un 3µM 7,8-dihidroneopterīna devu- nulles hipotēze paliek spēka (t < ta;v ) . tas nozīme ka starp vīrusa kontroles un preparāta paraugkopām nebija būtiskas starpības. Pie 300µM, 1,5mM un 3 mM 7,8-dihidroneopterīna devām nulles hipotēze jānoraida ( t > ta;v  ) , tas nozīme ka starp vīrusa kontroles un preparāta paraugkopām bija būtiska starpība . Iegūtie rezultāti ļauj secināt - ka preparāts 30nM un 3µM  devās nedarbojas, 7,8-dihidroneopterīns sāk darboties uz gripas vīrusa replikācijām sākot no 300µM koncentrācijas.

 Attēls Nr.2-  7,8-dihidroneopterīna ietekme uz vīrusa gripu, ja to ievadīt pirms un pēc inficēšanas.

 

        Vidējo aritmētisko salīdzināšana pēc Stjudenta kritērija paradīja- ka ja ievadīt preparātu pirms inficēšanās nulles hipotēze paliek spēka (t < ta;v ), bet ja 7,8-dihidroneopterīnu ievadīt uzreiz pēc inficēšanas nulles hipotēze ir noraidoša ( t > ta;v ). Pēc rezultātiem var pateikt, ka preparāts nedarbojas ja ievadīt to pirms inficēšanās, bet darbojas tad, ja to ievada uzreiz pēc inficēšanās.(attēls Nr.2)

       Tādu eksperimentu ,Latvijā taisīja pirmo reizi. Šo vielu ietekme uz vīrusu replikāciju praktiski nav izpētīta . Taču šī informācija ir svarīga, jo zinot mehānismus kas veicina vai kavē vīrusa replikāciju, būs iespējams nākotnē noteikt vīrusa infekcijas terapijas virzienu.

       Sasniegtie rezultāti ir ļoti nozīmīgi un  atbilst mūsu darba merķim, nākotnē grībām parbaudīt vai 7,8-dihidroneopterīns ietekme uz pašu vīrusu. Pamēģināsim inkubēt  pašu vīrusu ar preparātu un pēc tam titrēsim.