7,8 -DIHIDRONEOPTERĪNA IETEKME UZ A GRIPAS VIRUSA REPLIKĀCIJU