Daži attēli par ar tuberkulozi saistītām tēmām


1. attēls - saslimstības ar tuberkulozi Latvijā dinamika, http://www.tuberculosis.lv

2. attēls - saslimstības ar tuberkulozi dinamika Ņujorkā,
Information Summary,
Bureau of Tuberculosis Control New York City Department of Health and Mental Hygiene, 2001


3. attēls - interesanta statistika - saslimstība ar tuberkulozi atkarībā no vecuma,
Information Summary,
Bureau of Tuberculosis Control New York City Department of Health and Mental Hygiene, 2001


Interesanta publikācija ar statistikas datiem

tb2001.pdf