LU Bioloģijas fakultātes 3. kursa studenta Viļņa Šķipara ieskaites darbs B daļas kursā "bioloģija internetā" 2003. gada 14. decembris; e-pasts: vilnis@biomed.lu.lv

Tuberkuloze Latvijā


Mycobacterium tuberculosis, kas ir tuberkulozes izraisītājs, cilvēcei pazīstams jau sen. Šo mikroorganismu atklāja Roberts Kohs 1882. gadā (The Bacteriology of Tuberculosis, Darzins E., 1958). Kopš tiem laikiem jau pagājuši daudzi gadi, tomēr zinātniekiem vēl joprojām nav izdevies atklāt zāles, kas varētu izārstēt visus tuberkulozes slimniekus. Katru gadu no šīs slimības nomirst aptuveni divi miljoni cilvēku. Latvijā, pateicoties labiem tuberkulozes diagnostikas pasākumiem un kvalitatīvai slimnieku aprūpei, bija izdevies sasniegt zemu saslimstību un mirstību no tuberkulozes pirms otrā pasaules kara, un pirms 1990-ajiem gadiem, taču tad situācija krasi pasliktinājās. Neņemot vērā vispār zināmus slimību veicinātājus, kā sliktus sadzīves apstākļus, liela loma tuberkulozes saslimstības palielināšanā visā pasaulē ir Mycobacterium tuberculosis multirezistentajiem celmiem. Viens no šiem multirezistentajiem celmiem ir Latvijā plaši izplatītais B (Beijing) celms, kas ir ļoti līdzīgs ar Amerikā izplatīto W celmu.

Šajā mājas lapā jūs atradīsiet saites uz dažādiem rakstiem par tuberkulozes epidemioloģiju.
Tiks minētas arī adreses, no kurām var piekļūt publikācijām par šo tēmu.

tālāk