Ievads
        1.    Literatūras apskats
            1.1.    Pētījumu vēsture Latvijā
            1.2.    Bērzu ģints analīze
                1.2.1.    Ģints apraksts
                1.2.3.    Sugu apraksti
                     1.2.3.1. Betula pendula Roth.
                     1.2.3.2. Betula pubescens Ehrh.
                     1.2.3.3. Betula humilis Schrank.
                     1.2.3.4. Betula nana L.
         2.    Materiāls un metodes
         3.    Secinājumi
         Izmantotā literatūra
        Pielikums
             Betula pendula Roth.
             Betula pubescens Ehrh.
             Betula humilis Schrank.
             Betula nana L.


Referātu saraksts