Saturs

Lielupes palieņu pļavu bioloģiskā nozīme:
Lielupes palienes pļavu ietekmējošie faktori

Apsaimniekošanas pasākumi pļavu ilgtspējīgai pastāvēšanai

Izmantotā literatūra

Noderīgas saites

Referātu saraksts

Autore:Dina Romanova
17.01.2005