Saistošā proteomika


Proteomika ir molekulārās bioloģijas apakšnozare, kas pēta proteīnus. Mūsdienās tā ir kļuvusi par vienu no populārākajām un arī resursietilpīgākajām “baltās” bioloģijas sfērām. Proteomikas pētījumu lauks ir ļoti plašs – sākot ar proteīnu salocīšanās (angliski – folding) pētījumiem, kuros pēdējos gados ir iesaistījušies arī fiziķi, un beidzot ar atsevišķu organismu proteoma (visu proteīnu kopuma) izpēti, ar uzsvaru uz rūpnieciski izmantojamiem proteīniem.

Šajā mājas lapā iepazīstinu jūs ar (pagaidām!) diviem saistošiem proteomikas tematiem – jau pieminēto proteīnu salocīšanos un iedzimtajām slimībām, kas saistītas ar šo procesu, un ar šūnās notiekošā proteīnu transporta priekšnosacījumiem – to signālsekvencēm.

Lapa pakāpeniski tiks papildināta ar jauniem tematiem par proteomikas tēmu. Ja jums ir ierosinājumi, rakstiet – mbaltkalne@yahoo.comLasi citu Bioloģijas fakultātes studentu referātus!
http://raksti.daba.lv/referaati


Autors: Martina Baltkalne
mbaltkalne@yahoo.com
Izveidots: 08. 01. 2005.