LU Bioloģijas fakultātes 3. kursa studentes Ievas Lībekas ieskaites darbs B daļas kursā "bioloģija internetā" 2005. gada 10. janvāris; e-pasts: ievaliibeka@one.lv

Latvijas abinieki un rāpuļi


Latvijā ir trīspadsmit abinieku sugas un septiņas rāpuļu sugas.  Latvijā aizsargājāmas ir sešas abinieku un trīs rāpuļu sugas; Eiropas direktīvās un Bernes konvencijā  iekļautas  vienpadsmit abienieku  un  trīs  rāpuļu sugas.
Šajā lapā ir īsi apkopota informācija par Latvijas abiniekiem un rāpuļiem. Minētas arī dažas noderīgas adreses.