Lignīna preparātu

un herbicīda glifosāta ietekme uz

augsnes mikrofloru.

Attēla autors: Linda Mežule