Pupuķis Upupa epops,

tā bioloģija un ekoloģija

Avots: http://www.homepages.mcb.net/wormwell/Hoopoe3.htm

Autors: Viesturs Ķerus
Pēdējās pārmaiņas: 06.01.2005.

Kopējais referātu saraksts