2. pielikums

Čaumalas veidošanās olvadā. Bultiņas norāda uz čaumalas veidojošajiem spēkiem (E). R1 – nobriedušas čaumalas membrānas; R2 – čaumala veidošanās stadijā; R3 – čaumalas dziedzeru sieniņa. (Board, Sparks 1991)
Formation of eggshell in oviduct. Arrows show forces of eggshell formation (E). R1 – the maturing shell membranes; R2 – the developing shell; R3 – the wall of the shell gland.