1. pielikums


Magnija (Mg2+) koncentrācijas izplatība, kas noteikta pēc elektronu zondes mikroanalīzēm, dažādos slāņos – čaumalas membrānās, koniskajā slānī, palisādes slānī un virsmas kristāliskajā slānī. (a) Galliformes/Anseriformes olu čaumalās un (b) vairumam citu putnu olu čaumalās. (Board, Love 1980, 1983 cit. pēc Board, Sparks 1991)
Magnesium (Mg2+) distribution, using electron probe microanlysis, across the eggshell layers – shell membranes, cone layer, palisade layer, surface crystal layer. (a) in Galliformes/Anseriformes eggshells and (b) majority of other birds.