6. pielikums

Nelidojošo putnu olu poru ģeogrāfiskā izplatība. Cipari uz bultām norāda milijonus gadus pēc kontinentu atdalīšanās, kad kontakti starp šiem putniem vairs nebija iespējami. Šeit netieši var novērot poru attīstības – primāri taisnas, sekundāri taisnas, primāri zarotas un sekundāri zarotas poras. (Board 1982)
The geographical distribution of pore systems of ratites. Numbers on arrows show millions of years since lands masses so that dispersal of flightless birds was no possible. There can see non direct evolution of pores – primary direct, secondary direct, primary branched and secondary branched pores.