3. pielikums

Olu čaumalu patvaļīga klasifikācija, kas veidota balstoties uz kristālu blīvumu un pūslīšiem. Šādi rezultāti iegūti ar skanējošo elektronu mikroskopu. (Board 1982) PL – palisādes slānis; CL – koniskais slānis; SM – čaumalu membrānas.
An arbitrary clasification of eggshells based on density of crystals and vesicles. Shells examined with scanning electron – microscopy. PL – palisade layer; CL – cone layer; SM – shell membranes.