Vienpavediena RNS bakteriofāgi

Vienpavediena RNS bakteriofāgi tiek iedalīti divās grupās:

Daudz lielāka praktiskā nozīme ir (+) vienpavediena RNS vīrusiem, jo sevišķi baktēriju vīrusiem – Leviviridae dzimtai. Šī dzimta ietver 2 ģintis: Allolevivirus un Levivirus ģinti. Leviviridae dzimta turklāt vēl pēc imunoloģiskajām īpašībām tiek iedalīta 4 seroloģiskajās grupās – pie I un II grupas pieder Levivirus, bet pie III un IV grupas pieder Allolevivirus ģints pārstāvji (pēc ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) klasifikācijas).

Pie Allolevivirus ģints, piemēram, pieder III seroloģiskās grupas pārstāvis – bakteriofāgs , bet pie Levivirus ģints pieder, piemēram, bakteriofāgi fr, MS2, R17 un F2 (I seroloģiskā grupa) un bakteriofāgs GA (II seroloģiskā grupa).

Morfoloģiski Levivirus ģints pārstāvji ir bez ārējā apvalka, simetriski ikosaedriski (T=3). Sastāv no 2 strukturālajiem proteīniem. Kapsīda satur vienu proteīna A kopiju, kurš nepieciešams bakteriofāga kapsīdas nobriešanai un piesaistīšanai pie E. coli F pili. Pēc piesaistīšanās F pili, bakteriofāgs nokļūst baktērijā un inficē to. Otrs proteīns ir apvalka proteīns; kapsīdas veidošanai nepieciešamas 180 apvalka proteīna kopijas, kuras veido 60 regulārus trīsstūrus, no kuriem veidojas kapsīda (Fiers 1979).

To genoms kodē tikai 4 proteīnus: kapsīdas apvalka proteīnu, replikāciju nodrošinošo proteīnu, lizēšanas proteīnu vai minoro proteīnu (piemēram, bakteriofāgā Qβ) un proteīnu, kas nodrošina vīrusa saistīšanos ar saimniekšūnu. Savas vienkāršās uzbūves dēļ fāgus var izmantot kā izejmateriālu translācijas un proteīnu sintēzes pētījumos.

Autors un lapas izveides datums
Sākumlapa

Autors: Arnis Strods
e-pasts: astrods@gmail.com
Lapas pēdējais modificēšanas datums:
23.01.2006, 11:05