Saturs

Lapas sākums
Igaunijas rūgtlapes sistemātiskā piederība
Igaunijas rūgtlapes morfoloģiskais apraksts
Areāls un izplatība Latvijā
Biotopa raksturojums
Sugas līdzšinējā aizsardzība un statuss
Augsne
Sēklas
Izmantotā literatūra


Avots:  Andrušaitis, 2003 (Izm. liter.)