Noderīgas saites

Kopējais referātu saraksts

http://raksti.daba.lv/referaati/ Tajā atrodami LU Bioloģijas fakultātes studentu un pasniedzēju,sadarbojoties vai arī individuāli, veidotie referāti un mājaslapasas, kas sadalīti atbilstoši bioloģijas zinātņu nozarēm un apakšnozarēm.
< >Citas adreses

http://www.pubmed.com
Biomedicīnas žurnālu literatūra.
Šajā mājaslapā ir atrodamas publikācijas gan par nabas saites cilmes šūnu pārstādīšanu, kā arī par citiem bioloģijas un medicīnas nozaru pētījumiem. Vērā jāņem tas, ka ne visi raksti ir pieejami bez maksas, taču visu rakstu kopsavilkumi ir izlasāmi.

< >

http://www.stemcelltherapies.org
Neliela mājaslapa, kurā paskaidrots, kas ir cilmes šūnas, apskatīti to dažādie veidi, priekšrocības un trūkumi, kā arī dots liels slimību saraksts, kas var tikt ārstētas, pārstādot cilmes šūnas. Dotas norādes uz citu autoru darbiem par šo tēmu. Šī lapa veidota vienīgi izglītojošiem mērķiem.
< >


http://www.cordblood.com
Interesanata mājaslapa tiem, kas apsver domu saglabāt sava bērniņa nabas saites asinis. tajā ir gan stāsti par to, kā transplantācijas izglābušas dzīvību cilvēkiem, kā arī ir jaunumi cilmes šūnu transplantāciju jomā. Lapa ir interaktīva, jo tajā ir redzami arī video, kur stāsta par nabas saites cilmes šūnu transplantācijām un atbild uz jautājumiem. Protams, kā visi šādu lapu veidotāji, tie cenšas pievilināt sev jaunus klientus.

< >


http://www.bloodjournal.org
Zinātniskā žurnāla Blood versija internetā. Ir iespējams meklēt rakstus arhīvos. ļoti daudz rakstu par nabas saites cilmes šūnu pētījumiem un salīdzinājumiem. Visiem rakstiem iespējams redzēt kopsavilkumus, tašu lai ielādētu pilnas publikāciju versijas nepieciešams būt reģistrētam šajā mājaslapā un arī par šiem rakstiem ir jāmaksā. Iespējams, ka rakstus pēc to autoriem var atrast arī citur vai paprasīt, lai draugi ārzemēs, kam ir pieejamība šādiem žurnāliem, atsūta.

< >
http://www.jimmunol.org
Journal of Immunology. Pieejama informācija dažādās publikācijās par cilmes šūnu, kā arī nabas saites cilmes šūnu imunoloģiskiem aspektiem. Pieejami raksto gan bez maksas, gan arī par maksu. Šajā žurnālā par viena raksta apskati jāmaksā 10 dolāri, salīdzinot ar žūrnālu Blood, kur par to pašu darbību jāmaksā 20 dolāri.
 <  ^Lapas autors: Evita Vaļēviča
Lapa izveidota: 22.01.2006
Lapa pēdējoreiz labota: 23.01.2006