Saturs

Ievads
Tuberkulozes izplatība mūsdienās un to ietekmējošie faktori.
Tuberkulozes epidemioloģiskās īpašības.
Literatūras saraksts.


Ievads

    Tuberkuloze (TB) ir infekcijas slimība, kura rada joprojām vērā ņemamus draudus cilvēcei, kaut arī ir gūti ievērojami panākumi slimības ārstēšanā jau kopš 20. gadsimta vidus, kad sāka atklāt pret slimību efektīvās antibiotikas. Problēmas slimības ārstēšanā rada tās ierosinātāja Mycobacterium tuberculosis izturība un adaptācijas spējas. TB progresē ļoti lēni, taču aktīvi izplatās caur slimniekiem. Turklāt mūsdienām ir raksturīgi arī jauni, specifiski izplatību veicinoši faktori (multirezistence, koinfekcijas ar HIV, plašas iedzīvotāju migrācijas), kas padara slimības nākotni grūti prognozējamu. Šādos apstākļos, lai slimības apkarošanu padarītu efektīvāku, ir būtiski izprast tās epidemioloģisko dabu. Šajā esejā aplūkošu aktuālākās ar TB saistītās globālās problēmas, mūsdienu atziņas par slimības epidemioloģisko raksturu un pēdējo 15 gadu laikā izstrādāto TB molekulārās epidemioloģijas metožu ieguldījumu globālajā slimības apkarošanā.

Tuberkulozes izplatība mūsdienās un to ietekmējošie faktori.

    Mūsdienās TB ir izplatīta visā pasaulē, un globālā statistika rāda, ka no visām infekcijas slimībām tā ir otrā nāvējošākā aiz HIV/AIDS. Katru gadu pasaulē no TB mirst vidēji 2 miljoni cilvēku. (Frieden et al, 2003. Cit. pēc Lillebaek, 2005). Katru gadu arī tiek reģistrēti 8 – 9 miljoni jaunu saslimšanas gadījumu, un pēc teorētiskiem aprēķiniem tiek lēsts, ka aptuveni trešā daļa pasaules iedzīvotāju ir inficēti (bet ne saslimuši) ar M. tuberculosis un ka gadā inficējas vidēji 50 – 100 miljoni cilvēku. (Frieden et al, 2003; Kochi, 1991. Cit. pēc Lillebaek, 2005).
    Saslimstība dažādās pasaules valstīs ievērojami atšķiras un lielā mērā ir saistīta ar dzīves līmeni. 95% no pasaules jaunajiem TB saslimšanas gadījumiem un 98% nāves gadījumu no TB, tiek reģistrēti tieši jaunattīstības valstīs. (Zumla et al, 1998. Cit. pēc Lillebaek, 2005). Zema saslimstība (līdz 30 saslimšanas gadījumiem gadā uz 100000 iedz.) raksturīga galvenokārt attīstītajām valstīm (ASV, Rietumeiropas valstis, Austrālija, AAE u.c.). Saslimstība ap 30 – 100 saslimšanas gadījumiem g. uz 100000 iedz. raksturīga vidējas attīstības valstīm (Austrumeiropā, Latīņamerikā, Ziemeļāfrikā un Vidējos Austrumos). Savukārt visaugstākā saslimstība raksturīga Zem-Sahāras Āfrikai un atsevišķām citu reģionu valstīm, kur tā mēdz pat ievērojami pārsniegt 300 saslimšanas gadījumus g. uz 100000 iedz. (Dye, 2006. WHO dati, 2002).
    TB saslimstība un mirstība pēdējo 100 gadu laikā ir daudz mainījusies. Pēc tam, kad tika ieviesta ķīmijterapija TB ārstēšanas praksē (20. gadsimta vidū), slimība kļuva salīdzinoši viegli ārstējama un tās izplatība strauji samazinājās. Taču 1980. gados saslimstība ar TB sāka atkal palielināties visas pasaules mērogā. Starptautiskas, ar kontrolētu masveida ārstēšanu saistītas TB apkarošanas programmas saslimstību stabilizēja un tā sāka samazināties. Tomēr ievērojami slimības uzliesmojumi bijušajās PSRS republikās un Zem-Sahāras Āfrikā (dažās Āfrikas valstīs saslimstība pat trīskāršojās) notika arī 1990. gados. (Frieden et al, 2003. Cit. pēc Lillebaek, 2005).
    TB atgriešanās cēloņi ir sarežģīti un joprojām nav pilnībā izprasti. Vispārīgi ir zināms, ka tuberkulozes izplatību veicina tādas sociālas problēmas kā nabadzība, kari, nekvalitatīvi dzīves apstākļi, nepietiekams uzturs, alkoholisms, narkomānija un saslimstība ar citām hroniskām, smagām slimībām. (Lillebaek, 2005). Tomēr pēdējo 20 gadu laikā pasaulē ir parādījušies arī citi TB veicinoši faktori. Viens no tiem ir aizvien lielāka zāļu izturīgo jeb rezistento M. tuberculosis formu parādīšanās, kas ievērojami apgrūtina ārstēšanu. Ievērojams mūsdienām raksturīgs TB saslimstību un arī izplatību veicinošs faktors ir paralēla slimošana ar HIV/AIDS. AIDS slimniekiem ir sagrauta dabiskā organisma imunitāte pret M. tuberculosis invāziju, tāpēc inficējoties ar M. tuberculosis, tiem ir stipri lielāka iespēja saslimt ar TB nekā imūnkompetentiem cilvēkiem. (TPSVA informācija, 2005) HIV nozīmi TB izplatībā apliecina arī statistika, jo 2000. gadā aptuveni 11% TB slimnieku slimoja arī ar AIDS. Sevišķi liels HIV īpatsvars tika konstatēts Zem-Sahāras Āfrikas TB slimnieku vidū. Atsevišķās Āfrikas dienvidu valstīs, t.sk. DĀR, pat vairāk kā puse tuberkulozes slimnieku bija HIV inficēti. (Frieden et al, 2003; Moszynski, 2003. Cit. pēc Lillebaek, 2005). TB izplatību veicina arī mūsdienām raksturīgās plašās iedzīvotāju migrācijas visas pasaules mērogā, jo imigranti no neattīstītajām augstas saslimstības valstīm, ienes savu infekciju attīstītajās valstīs ar zemu saslimstību. Tiek uzskatīts, ka tieši šim faktoram bija īpaši nozīmīga loma saslimstības pieaugumā 1980. gados ASV (Lillebaek, 2005).
    

Tuberkulozes epidemioloģiskās īpašības.    

    Tuberkulozi grūti kontrolējamu padara tās izraisītāja savdabīgais attīstības cikls un tā adaptācijas spējas pret nelabvēlīgiem vides apstākļiem. Kaut arī TB ir bīstama slimība ar pārsvarā letālu galarezultātu neārstēšanās gadījumā, tā progresē ļoti lēni un inficēšanās ar to tikai retos gadījumos tālākajā mūža gaitā nozīmē saslimšanu. Šī iemesla dēļ inficēšanās faktu ir grūti konstatēt, un tāpēc par infekcijas izplatības ceļiem ir joprojām daudz neatbildētu jautājumu.
    Tuberkulozi izsauc M. tuberculosis un retāk arī atsevišķas citas tam radniecīgas mikobaktērijas, kuras visas kopā sauc par M. tuberculosis kompleksu. Ar šīm mikobaktērijām inficēties parasti var caur tās saturošiem gaisa mikroaerosoliem, Ieelpojot šādu aerosolu, cilvēka organisma dabiskā imūnatbilde vai nu likvidē uzņemtās mikobaktērijas, vai arī ļauj tām saglabāties „snaudošā” jeb latentā formā, neveidojot koloniju un neizsaucot aktīvo tuberkulozi. (TPSVA informācija, 2005). 10% gadījumu kaut kad mūža laikā latentā infekcija tomēr aktivējas (5% gadījumu tas notiek pirmajos divos līdz piecos gados) un baktērijas sāk vairoties, veidojot tuberkulozes perēkli un pamazām noārdot slimnieka audus. Aktivācijas risks ir atkarīgs no laika kopš inficēšanās (pirmajos mēnešos risks ir vislielākais), konkrētā indivīda imunitātes, kā arī vecuma inficēšanās brīdī. Papildus riska faktori ir slimošana ar citām smagām slimībām (īpaši HIV/AIDS), nepietiekams uzturs vai ķīmiska intoksikācija. (Lillebaek, 2005).
    Tā kā mikobaktērijas ir obligāti aerobas baktērijas, tuberkuloze visbiežāk skar plaušas – orgānu, kam pastāvīgi tiek pievadīts skābeklis. Plaušu tuberkulozes gadījumā slimnieks ne vien klepojot, bet arī caur stiprām izelpām, aktīvi izplata TB mikobaktērijas apkārtējā vidē, veidojot gaisā infekcijas aerosolus un tādējādi inficējot gadā vismaz 10 – 15 citus cilvēkus. (TPSVA informācija, 2005). Aktīvās tuberkulozes ārstēšana ir sarežģīts process, kas prasa precīzu antibiotiku kursa plānu, lielas izmaksas un ilgu laika periodu (parasti aptuveni pusgadu), jo mikobaktērijas ir izturīgas un pilnīga to likvidācija organismā ir sasniedzama, tikai turpinot ārstēšanos vēl ilgi pēc slimības simptomu pazušanas. Atkāpšanās no ārstēšanās kursa visbiežāk noved pie zāļu rezistentas M. tuberculosis kolonijas izveidošanās organismā selektīva procesa rezultātā. Šādā gadījumā pēc zināma laika notiek tuberkulozes reaktivācija – atkārtota saslimšana, taču šoreiz ar rezistento tuberkulozi, kuras ārstēšana ir daudz grūtāka, ilgāka, dārgāka un bieži arī nesekmīga. Turklāt rezistentās tuberkulozes slimnieks, uzturoties sabiedrībā, aktīvi izplata rezistento formu tālāk. (TPSVA informācija, 2005).  
    Atkārtoto tuberkulozes saslimšanu izsaukt var ne tikai līdz galam neizārstētas tuberkulozes aktivēšanās (reaktivācija), bet arī jauna inficēšanās jeb reinfekcija pēc iepriekš pilnībā izārstētas tuberkulozes. Tradicionāli atkārtotā tuberkuloze ir tikusi saistīta ar reaktivāciju, taču līdz pat 1990. gadiem tam nebija nekādu tiešu pierādījumu un priekšstats par šiem procesiem bija ļoti aptuvens. Teorētiski reinfekcijas risks ir atkarīgs no infekcijas izplatības vidē, tātad saslimstības apjoma konkrētajā valstī, tomēr atkārtotas inficēšanās iespēju samazina arī indivīda dabiski izveidojusies spēcīgāka imūnatbilde pret M. tuberculosis baktērijām pēc izslimotas TB.
    Līdzīgas dabas jautājums ir par nesenu transmisiju (infekcijas pārnese no slimnieka uz inficējamo indivīdu) lomu TB izplatībā. Līdz 1990. gadiem nebija zināmi veidi, kā transmisijas identificēt. Respektīvi, nebija iespējams gūt informāciju par to, cik bieži jauno saslimšanas gadījumu iemesls ir nesena transmisija un cik bieži – sen iegūtas latentās infekcijas aktivēšanās.
    Pēdējā laikā šādi jautājumi ir kļuvuši sevišķi aktuāli, jo transmisiju un reinfekciju riska noteikšanai ir dominējoša loma, izvēloties vienu no divām TB apkarošanas stratēģijas prioritātēm: 1) Esošo slimnieku efektīvāka izolēšana ar mērķi samazināt transmisijas (augsta riska gadījumā); 2) Latentās infekcijas likvidēšana tās nēsātājiem, novēršot  potenciālu TB aktviāciju nākotnē (zema transmisiju riska gadījumā). Kopš 1990. gadu sākuma šādos nolūkos tiek izmantotas molekulārās epidemioloģijas metodes, kas dod tiešus pierādījumus TB saslimšanas gadījumu saistībai savā starpā. (Lillebaek, 2005).

Tuberkulozes molekulārās epidemioloģijas metodes un to ieguldījums slimības apkarošanā.
    Tuberkulozes molekulārās epidemioloģijas metodes balstās uz M. tuberculosis par sugu zemākas klasifikācijas ieviešanu, par atskaites punktu izmantojot dažādus ģenētiskā polimorfisma veidus M. tuberculosis celmiem. (Lillebaek, 2005). Atšķirībā no daudzām citām baktērijām mikobaktēriju genomu sāka pētīt salīdzinoši vēlu, jo šo baktēriju šūnas ir bioķīmiskā un morfoloģiskā ziņā grūti apstrādājamas un to ģenētiskā materiāla izolācija ir sarežģīts process. (Douglas, 2002). Kad M. tuberculosis genomu sāka pētīt, tajā atrada daudzus mainīgus elementus, t.sk. transpozonu IS6110. Tas izrādījās vērtīgs marķieris M. tuberculosis celmu radniecībai un 1992. gadā tika izstrādāta šo celmu genotipēšanas standartmetode IS6110 RFLP, ar kuras palīdzību katram celmam var tikt iegūta t.s. IS6110 RFLP aina, kura atspoguļo transpozona atkārtojumu skaitu un novietojuma rajonu genomā. (Van Embden et al, 1993). M. tuberculosis celmu genomi satur no 0 līdz 25 IS6110 kopijām.  Eksperimentāli pētījumi un teorētiski aprēķini liecina, ka viens IS6110 atkārtojums izmaina savu atrašanās vietu genomā aptuveni trīs gadu laikā. Tas ir pietiekami, lai IS6110 RFLP ainu varētu uzskatīt par stabilu, identificējot vienu un to pašu celmu viena slimnieka organisma robežās vai starp slimniekiem, kas ir savā starpā inficējušies. Tomēr IS6110 RFLP aina ir arī pietiekami mainīga, lai savā starpā nesaistītiem celmiem tā manāmi atšķirtos. Šādu to īpašību dēļ pēc IS6110 RFLP ainām ir iespējams ar augstu precizitāti identificēt tuberkulozes saslimšanas gadījumu saistību savā starpā.
    Kopš 1993. gada arvien vairāk valstīs (pirmā bija Dānija) tiek ieviesta M. tuberculosis izolātu sistemātiska analizēšana ar IS6110 RFLP. Epidemioloģijā šo metodi izmanto sekojošiem mērķiem:
  • pierādīt vai apgāzt hipotēzi par, iespējams, notikušu transmisiju;
  • atklāt iepriekš nezināmu transmisiju;
  • atšķirt reaktivāciju no reinfekcijas TB atkārtotajos gadījumos;
  • atklāt specifisku celmu vai celmu grupu izplatīšanos;
  • izmeklēt epidēmiska rakstura TB uzliesmojumu izcelsmi;
  • izpētīt, ja tādas ir, specifiskas iezīmes transmisijām riska grupās (piem, starp HIV inficētajiem TB slimniekiem);
  • novērot zāļu rezistences izmaiņas kādam celmam;
  • konstatēt kontaminācijas starp laboratorijām;
  • identificēt konkrētus celmus. (Lillebaek, 2005).
Pateicoties IS6110 RFLP (vēlāk gan tika ieviestas arī citas genotipēšanas metodes, no kurām pazīstamākā ir spacer oligonucleotide typing, ko sauc saīsināti par spoligotipēšanu), pēdējo gadu laikā izpratne par TB epidemioloģiskajām tendencēm ir ievērojami papildinājusies. Ir konstatētas ļoti daudzas transmisijas un atklāti vienādo celmu t.s. klasteri, kas apraksta veselu slimnieku grupu, kura ir inficējusies visticamāk no kāda viena slimnieka. Apkopojot šos datus, tika noskaidrots, ka nesenajām transmisijām ir daudz lielāka loma (arī zemas saslimstības valstīs), kā sākotnēji tika domāts.
Genotipētas tika arī līdz mūsdienām saglabātas, ap 40 gadu vecas iesaldētās M. tuberculosis kultūras. Būtiski, ka mūsdienu celmiem, kuriem trūkst radniecisku saišu ar citiem mūsdienu celmiem, bieži ir epidemioloģiskas saites ar 1960. gadu celmiem. Tas būtībā ir apstiprinājums pieņēmumam, ka TB infekcija var saglabāties latentā formā pat vairākus desmitus gadu.
Genotipēšana ir palīdzējusi arī labāk izprast atkārtotos TB gadījumus. Ir noskaidrots, ka reinfekcijām ir lielāka loma, nekā agrāk tika uzskatīts un ka reinfekciju īpatsvars atkārtotajos saslimšanas gadījumos var variēt no 0 līdz 100%. Ir arī apstiprināts, ka reinfekciju biežums ir tiešā veidā saistīts ar saslimstību konkrētajā valstī vai reģionā. Nīderlandē un Dānijā, kur saslimstība ir neliela, reinfekcijas ir reta parādība, taču Dienvidāfrikas Republikā, kur ir augsta saslimstība, reinfekcijas ir dominējošais atkārtoto saslimšanas gadījumu veids. (Lillebaek, 2005).
Aplūkojot pašus M. tuberculosis genotipus, kādi pasaulē ir konstatēti, ir atrastas daudzas savstarpēji līdzīgu genotipu grupas. Dažas no tām ir atsevišķos reģionos pat dominējošas. Lielākā un visvairāk pētītā genotipu grupa ir Beijing. Tā sākotnēji tika atklāta 1993. gadā Ķīnā, Beidžingas apgabalā, kur 89% no visiem M. tuberculosis celmiem piederēja šai grupai. Plaši izplatīta šī grupa ir visā Dienvidaustrumāzijā, kā arī Krievijā un Austrumeiropā. Pamatojoties uz netiešu informāciju, Beijing grupa tiek saistīta ar aktīvāku zāļu rezistences attīstību, augstāku virulenci, kā arī pastiprinātu izplatīšanās (transmisiju) spēju, tomēr drošu pierādījumu šīm hipotēzēm pagaidām nav. (Lillebaek, 2005).
Molekulārās epidemioloģijas ceļā iegūtā informācija ir palīdzējusi izprast ne vien TB infekcijas izplatības ceļus, bet arī tās aktivēšanās gadījumus. Pagaidām šie atklājumi vēl nav izmantoti prettuberkulozes pasākumu plānošanā, tomēr, pamatojoties uz tiem, ir izvirzītas atsevišķas idejas nākotnes stratēģijai slimības apkarošanā. Tā kā tika pierādīts, ka zemas saslimstības valstīs latentajai infekcijai ir lielāka nozīme saslimstībā nekā nesenām transmisijām, tiek plānots veikt  šajās valstīs sociāla mēroga latentās infekcijas likvidēšanu iedzīvotājiem, kam tā ir konstatēta. Taču augstas un vidējas saslimstības valstīs aktīvās TB sistemātiska ārstēšana turpinās būt dominējošā TB apkarošanas stratēģijas sastāvdaļa. (Lillebaek, 2005). Manuprāt, lai šādu stratēģiju ieviestu praksē, iepriekš būtu pasaules mērogā jāapkopo dati par transmisiju un latentās infekcijas lomu saslimstībā. Dažādos pasaules reģionos tuberkulozes izplatībai ir dažāda specifika, kuru nosaka gan konkrētās vides un populācijas īpašības, gan dzīves līmenis. Iespējams, arī dominējošie M. tuberculosis genotipi ietekmē slimības izplatību. Šobrīd, manuprāt, būtu jāizstrādā nedaudz aktīvāka ārstēšanas programma slimniekiem ar M. tuberculosis Beijing formu, ietverot šo slimnieku (kaut vai ieteikuma līmenī) stingrāku izolāciju, jo Beijing loma nesenajās transmisijās, kaut arī nav vēl pierādīta, ir lielā mērā uzkrītoša.

Literatūras saraksts.


1) Douglas B. Young, 2002. Mycobacteria research in the post-genomic era. – Microbiology (A journal of Society for General Microbiology), 148, 2915-2917.

2) Lillebaek T, 2005. The molecular epidemiology of tuberculosis. Recent trends in a low burden country. Tēzes doktora disertācijai. Kopenhāgena, Dānija. Kopenhāgenas Universitāte.

3) Van Embden JDA, Cave MD, Crawford JT, Dale JW, Eisenach KD, Gicquel B, Hermans P, Martin C, McAdam R, Shinnick TM, Small PM, 1993. Strain Identification of Mycobacterium tuberculosis by DNA Fingerprinting: Recommendations for a Standardized Methodology. - Journal of Clinical Microbiology, Vol. 31, No. 2, p. 406 – 409.

4) Anonymous, 2005. Tuberkulozes un plaušu slimību Valsts aģentūra (TPSVA). http://www.tuberculosis.lv/tb/.

5) Anonymous, 2006. World Health Organization Media Centre. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/

6) Dye C and 200 others, 2002. World Health Organization TB Epidemiology and Surveillance. Virtual Workshop. Indirect estimates of TB burden-II. http://stb.tbpdev.net.

- uz sākumu -


- vēlreiz ielādēt lapu -