Genoms

    Alfavīrusu genoms ir sadalīts divos galvenajos rajonos: nestrukturālais domēns, kas kodē nestrukturālos jeb replikāzes proteīnus, un strukturālais domēns, kas kodē trīs vīrusa strukturālos proteīnus. Nestrukturālie proteīni veido divas trešdaļas no RNS 5’ gala, bet strukturālie proteīni – atlikušo vienu trešdaļu RNS 3’ galā. Nestrukturālie proteīni translējas kā viens polipeptīds no genomiskās RNS un pēc tam tiek sadalīts četros atsevišķos proteīnos.Strukturālais domēns tiek translēts kā polipeptīds no subgenomiskās mRNS. Strukturālo proteīnu gēni kodē vīrusa virsmas proteīnus, kapsīdas proteīnu un divus nelielus polipeptīdus E3 un 6K. Genoma savienojošais rajons starp nestrukturālajiem un strukturālajiem domēniem kodē nestrukturālā proteīna C terminālo galu, subgenomiskās mRNS transkripcijas promoteru un subgenomiskās mRNS 5’ gala sākuma sekvenci (5.).

Uz sākumu


Lapas autors: Ance Bogdanova
Pēdējo reizi labots: 16.01.2007.